Περίθαλψη & Ασφάλιση

Φίλτρα άρθρων

Τρίτη, 18 Απριλίου 2023, 10:50

Eκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης “UnwrapHaemophilia”.

Συνεργασία του Συλλόγου Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών (Σ.Π.Ε.Α.)  με τη  Novo Nordisk Hellas.

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022, 08:00

Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές υποστηρίζουν τη γονιδιακή θεραπεία της αιμορροφιλίας

Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται ακόμη να εγκρίνει αυτές τις θεραπείες, τo πράσινο φως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και την Επιτροπή Αναθεώρησης Φαρμάκων τις έφεραν ένα βήμα πιο κοντά στην είσοδό τους στην αγορά.

Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021, 09:05

Αιμορροφιλία Β: Σχετίζεται με σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό βάρος. 

Οι ασθενείς με διαταραχή του αίματος έκαναν σημαντικά υψηλότερη χρήση υγειονομικής περίθαλψης.