Περίθαλψη & Ασφάλιση

Φίλτρα άρθρων

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2023, 13:03

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του πρώτου εργαστηρίου τυπολογίας ασφαλούς λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής

Μέσα από τη διαδικασία μορφοποιήθηκαν τρεις άξονες που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις μελλοντικές του συναντήσεις.