Περίθαλψη & Ασφάλιση

Φίλτρα άρθρων

Τρίτη, 23 Μαΐου 2023, 15:25

Κοστολόγηση λογοθεραπείας εξ αποστάσεως [απόφαση]

Τι αναφέρεται σε ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.