Περίθαλψη & Ασφάλιση

Φίλτρα άρθρων

Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2023, 15:03

Αξιολόγηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων στο πλαίσιο του Benchmarking of European Medicines Agencies (BEMA)

Ο απώτερος στόχος της αξιολόγησης μέσω του ΒΕΜΑ, είναι η διασφάλιση της παροχής ισότιμων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από τον εκάστοτε Οργανισμό Φαρμάκων, στον Ευρωπαίο πολίτη.