Περίθαλψη & Ασφάλιση

Φίλτρα άρθρων

Παρασκευή, 04 Νοεμβρίου 2022, 13:14

Άσκηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου

Στη διάρκεια της εκπαίδευσης τονίστηκε ότι το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου δίνει έμφαση στην πρόληψη και για το λόγο αυτό λαμβάνει μέτρα παθητικής και ενεργής πυροπροστασίας.