Περίθαλψη & Ασφάλιση

Φίλτρα άρθρων

Τρίτη, 08 Νοεμβρίου 2011, 19:47

Στον Καιάδα και οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία

Χωρίς περίθαλψη μένουν μετά την ηλικία των 26 ετών, οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία.