Διατροφή

Φίλτρα άρθρων

Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018

Η διατροφή κατά την αιμοκάθαρση

Οι στόχοι της διατροφικής παρέμβασης στην αιμοκάθαρση είναι να ελαχιστοποιηθεί η τοξικότητα των άχρηστων ουσιών που δεν μπορούν να αποβληθούν.