Ειδήσεις - Νέα

Φίλτρα άρθρων

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023, 14:15

LEO Pharma Hellas – BioAxess: Νέα Στρατηγική Συνεργασία

Η συγκεκριμένη συνεργασία εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο ανάπτυξης των δύο εταιρειών, μέσω της οποίας μεγιστοποιούνται τα οφέλη των ασθενών, με την παροχή αξιόπιστων θεραπευτικών λύσεων.