Ειδήσεις - Νέα

Φίλτρα άρθρων

Τετάρτη, 02 Ιουνίου 2021

Τι αναφέρεται για την Υγεία στην Έκθεση Παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τα εμπόδια που έχουν προκύψει με την είσπραξη clawback προηγούμενων ετών και η δυσκολία πρόσληψης γιατρών για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα.