Ειδήσεις - Νέα

Φίλτρα άρθρων

Παρασκευή, 01 Απριλίου 2022

5ο Healthcare Transformation Connecting Ecosystems

Στο συνέδριο συζητήθηκαν οι νέες τεχνολογίες, η τηλεϊατρική, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.