Επιστήμη & Ζωή

Φίλτρα άρθρων

Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023, 10:00

Πώς προσεγγίζουμε ένα άτομο με αναπηρία

Μέσα από προσωπικά βιώματα, άτομα με κινητική, οπτική ή άλλη αναπηρία προτείνουν καλές πρακτικές επικοινωνίας και προσβασιμότητας, με αφορμή δύο Παγκόσμιες Ημέρες.