Επιστήμη & Ζωή

Φίλτρα άρθρων

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2010, 16:13

Πού οφείλεται ο λόξυγκας

Ο λόξυγκας παρατηρείται όταν το διάφραγμα κινείται ακούσια. Σε ποιούς παράγοντες οφείλεται;