Επιστήμη & Ζωή

Φίλτρα άρθρων

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022

Ανακαλύφθηκε γονίδιο που εμπλέκεται στον χρόνιο πόνο

Η ανακάλυψη βοηθά να κατανοηθεί σημαντικός μηχανισμός πίσω από τον χρόνιο πόνο και να δώσει νέο στόχο για αγωγές.